+38 050 911 33 00

 • EN
 • UA

Лабораторна діагностика

 • Забір крові

  30 грн

 • Забір крові системою метелик (діти до 6 років)

  40 грн

 • Забір калу на яйця гельмінтів (за допомогою спеціального концентратора)

  60 грн

 • Зішкріб урогенітальний

  110 грн

 • Терміновий забір матеріалу

  100 грн

 • Забір матеріалу з посиленим захистом (для небезпечних висококонтагіозних інфекцій)

  150 грн

 • 1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


 • Загальний аналіз крові (25 параметрів)

  Illustration

  1 день

  100 грн

 • Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

  Illustration

  1 день

  30 грн

 • Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ + ретикулоцити

  Illustration

  1 день

  190 грн

 • Група крові + резус-фактор

  Illustration

  1 день

  120 грн

 • Ретикулоцити

  Illustration

  1 день

  90 грн

 • Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ

  Illustration

  1 день

  120 грн

 • Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ+ мікроскопія мазка

  Illustration

  1 день

  150 грн

 • Антирезусні антитіла

  Illustration

  1-3 дні

  220 грн

 • Антитіла за системою AB0

  Illustration

  1-3 дні

  250 грн

 • 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОСТАЗУ


 • Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Протромбіновий індекс / Протромбіновий час (РІ/РТ)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Тромбіновий час (ТТ/ТЧ)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Фібриноген (Fbg)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Антитромбін ІІІ (АТ ІІІ)

  Illustration

  1 день

  200 грн

 • Коагулограма пакет №1 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg)

  Illustration

  1 день

  210 грн

 • Коагулограма пакет №2 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-димер)

  Illustration

  1 день

  400 грн

 • Д-димер

  Illustration

  1 день

  300 грн

 • Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio)

  Illustration

  1 день

  350 грн

 • 2.1 Діагностика тромбофілій

  Illustration • Коагулограма пакет №3 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер)

  Illustration

  1 день

  600 грн

 • Пакет "Діагностика тромбофілій №1": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С , протеїн S

  Illustration

  5 днів

  1700 грн

 • Пакет "Діагностика тромбофілій №2": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С, протеїн SГомоцистеїн

  Illustration

  5 днів

  1700 грн

 • Пакет "Контроль гемостазу у вагітних з ВА" : ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-Димер, вовчаковий антикоагулянт

  Illustration

  1 день

  750 грн

 • Протеїн С скринінг (proCglobal)

  Illustration

  1 день

  650 грн

 • Протеїн С ( %)

  Illustration

  1 день

  450 грн

 • Протеїн S ( %)

  Illustration

  1 день

  450 грн

 • Плазміноген

  Illustration

  1 день

  700 грн

 • Антифосфоліпідні атитіла IgG до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

  Illustration

  15 днів

  350 грн

 • Антифосфоліпідні атитіла IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

  Illustration

  15 днів

  350 грн

 • 3. БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

  Illustration • 3.1 Електроліти

  Illustration • Натрій (Na)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Калій (K)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Хлор (Cl)

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Панель електролітів (Na, K, Cl), іонограма

  Illustration

  1 день

  140 грн

 • 3.2 Клінічна хімія

  Illustration • Комплексне біохімічне обстеження (11 показників): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, лужна фосфатаза (ЛФ), аланінамінотранфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ)

  Illustration

  1 день

  380 грн

 • Комплексне біохімічне обстеження (13 показників): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ), ананінамінотранфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ)

  Illustration

  1 день

  420 грн

 • Печінкові проби (гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ), ананінамінотранфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін)

  Illustration

  1 день

  320 грн

 • Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)

  Illustration

  1 день

  120 грн

 • Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

  Illustration

  1 день

  220 грн

 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Альбумін

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Альфа-амілаза

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Протеїнограма (білкові фракції)

  Illustration

  7 днів

  300 грн

 • Білок загальний

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Білірубін загальний

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Білірубін прямий

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Білірубін непрямий

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Глюкоза

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Кальцій іонізований

  Illustration

  1 день

  100 грн

 • Кальцій

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Кліренс креатиніну

  Illustration

  1 день

  70 грн

 • Креатинін

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

  Illustration

  1 день

  70 грн

 • Лужна фосфатаза (ЛФ)

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Магній

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Сечова кислота

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Сечовина

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Фосфор

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • 3.3. Ліпідний обмін

  Illustration • Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ + ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ

  Illustration

  1 день

  130 грн

 • Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності

  Illustration

  1 день

  190 грн

 • Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

  Illustration

  1 день

  80 грн

 • Ліпопротеїди низької щільності (ЛПВЩ)

  Illustration

  1 день

  80 грн

 • Тригліцериди

  Illustration

  1 день

  60 грн

 • Холестерин

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • 3.4 Протеїни

  Illustration • В-2 Мікроглобулін

  Illustration

  5 днів

  360 грн

 • С-реактивний протеїн високочутливий (CRP)

  Illustration

  1 день

  110 грн

 • Антистрептолізин-О (ASLO)

  Illustration

  1 день

  90 грн

 • Ревматоїдний фактор (RF)

  Illustration

  1 день

  90 грн

 • Компонент комплемента С3

  Illustration

  1 день

  200 грн

 • Компонент комплемента С4

  Illustration

  1 день

  200 грн

 • Церулоплазмін

  Illustration

  15 днів

  360 грн

 • 3.5 Діагностика анемій

  Illustration • Трансферин

  Illustration

  1 день

  120 грн

 • Феритин

  Illustration

  1 день

  160 грн

 • Фолієва к-та

  Illustration

  1 день

  200 грн

 • Вітамін B12

  Illustration

  1 день

  200 грн

 • Залізо (сироваткове залізо)

  Illustration

  1 день

  80 грн

 • Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)

  Illustration

  1 день

  110 грн

 • Пакет «Анемія»: фолієва к-та + В12 + залізо + ЗЗЗС + феритин + трансферин

  Illustration

  1 день

  700 грн

 • 3.6 Вуглеводний обмін

  Illustration • Глюкоза

  Illustration

  1 день

  50 грн

 • Інсулін

  Illustration

  3 дні

  170 грн

 • С-пептид

  Illustration

  3 дні

  170 грн

 • Глікозильований гемоглобін (HbA1C)

  Illustration

  1 день

  160 грн

 • Глюкозо-толерантний тест

  Illustration

  1 день

  170 грн

 • Індекс НОМА

  Illustration

  3 дні

  220 грн

 • Діабетичний пакет (глюкоза, інсулін, С-пептид, індекс НОМА глікозильований гемоглобін)

  Illustration

  3 дні

  500 грн

 • 3.7 Кардіо-ревматологічна панель

  Illustration • Гомоцистеїн

  Illustration

  5 днів

  360 грн

 • Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

  Illustration

  1 день

  220 грн

 • Креатинінфосфакіназа МВ фракція (КФК-МВ)

  Illustration

  1 день

  190 грн

 • Тропонін І

  Illustration

  1 день

  290 грн

 • 4. ОНКОМАРКЕРИ

  Illustration • Альфа-фетопротеїн (АФП)

  Illustration

  3 дні

  200 грн

 • Онкомаркер яєчників (CA 125)

  Illustration

  5 днів

  190 грн

 • Онкомаркер яєчників HE4

  Illustration

  5 днів

  450 грн

 • Індекс ROMA (HE4/CA 125)

  Illustration

  5 днів

  620 грн

 • Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)

  Illustration

  5 днів

  250 грн

 • Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)

  Illustration

  5 днів

  220 грн

 • Раково-ембріональний антиген (CEA)

  Illustration

  5 днів

  220 грн

 • Простат-специфічний антиген загальний (tPSA)

  Illustration

  1 день

  180 грн

 • Простат-специфічний антиген вільний (fPSA)

  Illustration

  1 день

  200 грн

 • Пакет (fPSA + tPSA + індекс вільного PSA )

  Illustration

  1 день

  350 грн

 • 5. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ / ГОРМОНИ

  Illustration • Кортизол

  Illustration

  3 дні

  260 грн

 • Соматотропний гормон (СТГ)

  Illustration

  3 дні

  220 грн

 • Кортизол ранковий

  Illustration

  3 дні

  260 грн

 • Кортизол вечірній

  Illustration

  3 дні

  260 грн

 • Аденокортикотропний гормон (АКТГ)

  Illustration

  3 дні

  280 грн

 • Паратгормон

  Illustration

  3 дні

  220 грн

 • Кальцитонін

  Illustration

  3 дні

  320 грн

 • Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1)

  Illustration

  15 днів

  1100 грн

 • Ренін, активний

  Illustration

  15 днів

  2400 грн

 • Альдостерон

  Illustration

  15 днів

  1000 грн

 • Еритропоетин

  Illustration

  15 днів

  500 грн

 • 5.1 Репродуктивна панель

  Illustration • Антимюлерів гормон (АМГ)

  Illustration

  15 днів

  480 грн

 • Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • Естрадіол

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • Прогестерон

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • Пролактин

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • Тестостерон

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • Тестостерон вільний

  Illustration

  5 днів

  300 грн

 • Індекс вільного андрогену (тестостерону)

  Illustration

  5 днів

  300 грн

 • Альфа-фетопротеїн

  Illustration

  3 дні

  200 грн

 • Загальний ХГЧ

  Illustration

  1 день

  180 грн

 • Дигідроепіандростерон (DHEA)

  Illustration

  5 днів

  180 грн

 • Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG)

  Illustration

  3 дні

  180 грн

 • 17-оксипрогестерон (17-ОНР)

  Illustration

  15 днів

  380 грн

 • Гормональний пакет №1 - (пролактин, ФСГ, ЛГ)

  Illustration

  3 дні

  500 грн

 • Гормональний пакет №2 - 1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)

  Illustration

  3 дні

  650 грн

 • Гормональний пакет №3 - 2 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон)

  Illustration

  3 дні

  650 грн

 • 5.2 Пренатальна діагностика

  Illustration • Хоріонічний гонадотропін загальний

  Illustration

  1 день

  180 грн

 • Вільний бета-ХГЛ

  Illustration

  3 дні

  200 грн

 • Альфа-фетопротеїн (АФП)

  Illustration

  3 дні

  200 грн

 • Естріол вільний

  Illustration

  3 дні

  200 грн

 • ПАПП-А (РАРР-А)

  Illustration

  3 дні

  230 грн

 • Пакет Пренатальна діагностика I триместр (ПаПП-А + вільний бета-ХГЛ)

  Illustration

  3 дні

  430 грн

 • Пакет Пренатальна діагностика II триместр (АФП + бета-ХГЛ + вільний естріол)

  Illustration

  3 дні

  600 грн

 • PRISCA I (ПАПП-А + вільний бета-ХГЛ + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

  Illustration

  3 дні

  450 грн

 • PRISCA IІ (АФП + загальний ХГЛ + вільний естріол + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

  Illustration