Лабораторна діагностика

 • Забір крові

  60 грн

 • Забір крові системою метелик (діти до 6 років)

  80 грн

 • Забір біологічного матеріалу з порожнини рота, горла, носоглотки (за допомогою аплікатора)

  60 грн

 • Забір калу на яйця гельмінтів (за допомогою спеціального концентратора)

  100 грн

 • Зішкріб урогенітальний

  250 грн

 • Терміновий забір матеріалу

  250грн

 • Забір матеріалу з посиленим захистом (для небезпечних висококонтагіозних інфекцій)

  150 грн

 • Виїзд медичної сестри для забору матеріалу (в межах міста)

  250 грн

 • Виїзд медичної сестри для забору матеріалу (за межами міста), (додатково оплачуються транспортні витрати)

  550 грн

 • Забір матеріалу з посиленим захистом (для небезпечних висококонтагіозних інфекцій)

  150 грн

 • 1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


 • Загальний аналіз крові (5 DIFF) на автоматичному аналізаторі

  1 день

  180 грн

 • Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

  1 день

  80 грн

 • Загальний аналіз крові (5 DIFF) + ШОЕ + ретикулоцити

  1 день

  380 грн

 • Група крові + резус-фактор

  1 день

  300 грн

 • Ретикулоцити

  1 день

  240 грн

 • Загальний аналіз крові (5 DIFF) + ШОЕ

  1 день

  220 грн

 • Загальний аналіз крові (5 DIFF) + ШОЕ+ мікроскопія мазка

  1 день

  360 грн

 • Антирезусні антитіла

  1-3 дні

  480 грн

 • Антитіла за системою AB0

  1-3 дні

  300 грн

 • 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОСТАЗУ


 • Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС)

  1 день

  180 грн

 • Протромбіновий індекс / Протромбіновий час (РІ/РТ)

  1 день

  180грн

 • Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ)

  1 день

  180 грн

 • Тромбіновий час (ТТ/ТЧ)

  1 день

  180 грн

 • Фібриноген (Fbg)

  1 день

  180 грн

 • Антитромбін ІІІ (АТ ІІІ)

  1 день

  490 грн

 • Коагулограма пакет №1 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg)

  1 день

  360 грн

 • Коагулограма пакет №2 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-димер)

  1 день

  760 грн

 • Коагулограма пакет №3 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-димер, АТ ІІІ)

  1 день

  1100 грн

 • Д-димер

  1 день

  390 грн

 • Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio)

  1 день

  490 грн

 • 2.1 Діагностика тромбофілій



 • Пакет "Діагностика тромбофілій №1": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С , протеїн S

  5 днів

  3540 грн

 • Пакет "Діагностика тромбофілій №2": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С, протеїн SГомоцистеїн

  5 днів

  3640 грн

 • Пакет "Контроль гемостазу у вагітних з ВА" : ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-Димер, вовчаковий антикоагулянт

  1 день

  1550 грн

 • Протеїн С ( %)

  1 день

  1300 грн

 • Протеїн S ( %)

  1 день

  1100 грн

 • Плазміноген

  1 день

  1100 грн

 • Антифосфоліпідні атитіла IgG до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

  15 днів

  690 грн

 • Антифосфоліпідні атитіла IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну

  15 днів

  690 грн

 • 3. БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ



 • 3.1 Електроліти



 • Натрій (Na)

  1 день

  150 грн

 • Калій (K)

  1 день

  150 грн

 • Хлор (Cl)

  1 день

  150 грн

 • Панель електролітів (Na, K, Cl), іонограма

  1 день

  340 грн

 • 3.2 Клінічна хімія



 • Комплексне біохімічне обстеження (11 показників): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, лужна фосфатаза (ЛФ), аланінамінотранфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ)

  1 день

  590 грн

 • Комплексне біохімічне обстеження (13 показників): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ), ананінамінотранфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ)

  1 день

  690 грн

 • Печінкові проби (гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ), ананінамінотранфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін)

  1 день

  540 грн

 • Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)

  1 день

  280 грн

 • Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

  1 день

  340 грн

 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

  1 день

  140 грн

 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

  1 день

  140 грн

 • Альбумін

  1 день

  140 грн

 • Альфа-амілаза

  1 день

  140 грн

 • Протеїнограма (білкові фракції)

  7 днів

  380 грн

 • Білок загальний

  1 день

  140 грн

 • Білірубін загальний

  1 день

  140 грн

 • Білірубін прямий

  1 день

  140 грн

 • Білірубін непрямий

  1 день

  140 грн

 • Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

  1 день

  140 грн

 • Глюкоза

  1 день

  140 грн

 • Кальцій іонізований

  1 день

  180 грн

 • Кальцій

  1 день

  140 грн

 • Кліренс креатиніну

  1 день

  180 грн

 • Креатинін

  1 день

  140 грн

 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

  1 день

  140 грн

 • Лужна фосфатаза (ЛФ)

  1 день

  140 грн

 • Магній

  1 день

  140 грн

 • Сечова кислота

  1 день

  190 грн

 • Сечовина

  1 день

  140 грн

 • Фосфор

  1 день

  140 грн

 • 3.3. Ліпідний обмін



 • Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ + ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ

  1 день

  200 грн

 • Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності

  1 день

  440 грн

 • Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

  1 день

  200 грн

 • Ліпопротеїди низької щільності (ЛПВЩ)

  1 день

  200 грн

 • Тригліцериди

  1 день

  200 грн

 • Холестерин

  1 день

  200 грн

 • 3.4 Протеїни



 • В-2 Мікроглобулін

  5 днів

  450 грн

 • С-реактивний протеїн високочутливий (CRP)

  1 день

  190рн

 • Прокальцитонін

  1 день

  840 грн

 • Антистрептолізин-О (ASLO)

  1 день

  190 грн

 • Ревматоїдний фактор (RF)

  1 день

  190 грн

 • Компонент комплемента С3

  1 день

  450 грн

 • Компонент комплемента С4

  1 день

  450 грн

 • Церулоплазмін

  15 днів

  600 грн

 • Гаптоглобін

  15 днів

  700 грн

 • 3.5 Діагностика анемій



 • Трансферин

  1 день

  290 грн

 • Феритин

  1 день

  290 грн

 • Фолієва к-та

  1 день

  290 грн

 • Вітамін B12

  1 день

  300 грн

 • Залізо (сироваткове залізо)

  1 день

  160 грн

 • Аполіпопротеїн

  1 день

  290 грн

 • Альфа-2 макроглобулін

  1 день

  450 грн

 • Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)

  1 день

  290 грн

 • Пакет «Анемія»: фолієва к-та + В12 + залізо + ЗЗЗС + феритин + трансферин

  1 день

  1390 грн

 • 3.6 Вуглеводний обмін



 • Глюкоза

  1 день

  140 грн

 • Інсулін

  1 день

  280 грн

 • С-пептид

  1 день

  280 грн

 • Глікозильований гемоглобін (HbA1C)

  1 день

  320 грн

 • Фруктозамін

  1 день

  400 грн

 • Глюкозо-толерантний тест

  1 день

  340 грн

 • Індекс НОМА

  1 день

  320 грн

 • Діабетичний пакет (глюкоза, інсулін, С-пептид, індекс НОМА глікозильований гемоглобін)

  1 день

  750 грн

 • 3.7 Кардіо-ревматологічна панель



 • Гомоцистеїн

  5 днів

  650 грн

 • Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

  1 день

  340 грн

 • Креатинінфосфакіназа МВ фракція (КФК-МВ)

  1 день

  300 грн

 • Тропонін І

  1 день

  380 грн

 • 4. ОНКОМАРКЕРИ



 • Альфа-фетопротеїн (АФП)

  3 дні

  340 грн

 • Онкомаркер яєчників (CA 125)

  1 день

  340 грн

 • Онкомаркер яєчників HE4

  1 день

  560 грн

 • Індекс ROMA (HE4/CA 125)

  1 день

  790 грн

 • Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)

  5 днів

  390 грн

 • Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)

  5 днів

  390 грн

 • Раково-ембріональний антиген (CEA)

  5 днів

  450 грн

 • Простат-специфічний антиген загальний (tPSA)

  1 день

  300 грн

 • Простат-специфічний антиген вільний (fPSA)

  3-5 днів

  490 грн

 • Пакет (fPSA + tPSA + індекс вільного PSA )

  3-5 днів

  650 грн

 • 5. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ / ГОРМОНИ



 • Кортизол

  3 дні

  320 грн

 • Соматотропний гормон (СТГ)

  3 дні

  490 грн

 • Аденокортикотропний гормон (АКТГ)

  3 дні

  450 грн

 • Паратгормон

  3 дні

  390 грн

 • Кальцитонін

  3 дні

  650 грн

 • Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1)

  15 днів

  1400 грн

 • Ренін, активний

  15 днів

  3200 грн

 • Альдостерон

  15 днів

  2200 грн

 • Еритропоетин

  15 днів

  1700 грн

 • 5.1 Репродуктивна панель



 • Антимюлерів гормон (АМГ)

  15 днів

  690 грн

 • Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

  3 дні

  350 грн

 • Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

  3 дні

  350 грн

 • Естрадіол

  3 дні

  350 грн

 • Прогестерон

  3 дні

  350 грн

 • Пролактин

  3 дні

  350 грн

 • Макропролактин

  3 дні

  640 грн

 • Тестостерон

  3 дні

  340 грн

 • Тестостерон вільний

  5 днів

  450 грн

 • Індекс вільного андрогену (тестостерону)

  5 днів

  590 грн

 • Альфа-фетопротеїн

  3 дні

  320 грн

 • Загальний ХГЧ

  1 день

  320 грн

 • Дигідроепіандростерон (DHEA)

  5 днів

  490 грн

 • Дигідротестостерон

  5 днів

  490 грн

 • Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG)

  3 дні

  320 грн

 • 17-оксипрогестерон (17-ОНР)

  15 днів

  490 грн

 • Інгібін В

  15 днів

  790 грн

 • Гормональний пакет №1 - (пролактин, ФСГ, ЛГ)

  3 дні

  840 грн

 • Гормональний пакет №2 - 1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)

  3 дні

  940 грн

 • Гормональний пакет №3 - 2 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон)

  3 дні

  940 грн

 • 5.2 Пренатальна діагностика



 • Хоріонічний гонадотропін загальний

  1 день

  320 грн

 • Вільний бета-ХГЛ

  3 дні

  340 грн

 • Альфа-фетопротеїн (АФП)

  3 дні

  350 грн

 • Естріол вільний

  3 дні

  350 грн

 • ПАПП-А (РАРР-А)

  3 дні

  350 грн

 • Пакет Пренатальна діагностика I триместр (ПаПП-А + вільний бета-ХГЛ)

  3 дні

  640 грн

 • Пакет Пренатальна діагностика II триместр (АФП + бета-ХГЛ + вільний естріол)

  3 дні

  740 грн

 • PRISCA I (ПАПП-А + вільний бета-ХГЛ + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

  3 дні

  690 грн

 • PRISCA IІ (АФП + загальний ХГЛ + вільний естріол + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

  3 дні

  790 грн

 • 5.3 Щитоподібна залоза



 • Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

  1 день

  220 грн

 • Тироксин вільний (Т4 вільний)

  1 день

  260 грн

 • Тиреотропний гормон (ТТГ)

  1 день

  280 грн

 • Тиреоглобулін

  3 дні

  390 грн

 • Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО)

  3 дні

  290 грн

 • Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ)

  3 дні

  490 грн

 • Антитіла до рецепторів ТТГ

  5 днів

  490 грн

 • Тиреоїдна панель №1 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний)

  1 день

  590 грн

 • Тиреоїдна панель №1 (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО)

  1 день

  640 грн

 • 6. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ



 • 6.1 Вірусні гепатити



 • 6.1.2. Гепатит А



 • Антитіла lgM до HAV (Гепатит А)

  3 дні

  300 грн

 • Сумарні антитіла до HAV (Гепатит А)

  3 дні

  300 грн

 • 6.1.3. Гепатит В



 • HBsAg (австралійський антиген)

  3 дні

  340 грн

 • Антитіла до HBsAg

  3 дні

  440 грн

 • Антитіла сумарні до anti-HBe

  3 дні

  440 грн

 • 6.1.4. Гепатит С



 • Сумарні антитіла до HCV (antiHCV)

  3 дні

  340 грн

 • 6.2 TORCH-інфекції



 • Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV)

  5 днів

  400 грн

 • Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV)

  5 днів

  400 грн

 • Антитіла IgМ до вірусу герпесy 1/2 типу (HSV 1/2)

  5 днів

  450 грн

 • Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2)

  5 днів

  450 грн

 • Антитіла IgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA G)

  5 днів

  350 грн

 • EBNa IgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (EBNA IgG)

  5 днів

  350 грн

 • Антитіла IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA M)

  5 днів

  300 грн

 • Антитіла IgM до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

  5 днів

  220 грн

 • Антитіла IgG до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

  5 днів

  220 грн

 • Антитіла IgМ до вірусу краснухи (RUB)

  5 днів

  220 грн

 • Антитіла IgG до вірусу краснухи (RUB)

  5 днів

  220 грн

 • Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

  5 днів

  700 грн

 • Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2

  5 днів

  600 грн

 • Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

  5 днів

  700 грн

 • Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2

  5 днів

  600 грн

 • 6.3 Гельмінти



 • Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides

  5 днів

  400 грн

 • Антитіла IgG до Toxocara canis

  5 днів

  300 грн

 • Сумарні антитіла до лямблій

  5 днів

  300 грн

 • Антитіла IgG до Echinococcus

  5 днів

  300 грн

 • Антитіла IgG до Trichinella spiralis

  5 днів

  300 грн

 • Антитіла IgG до Opisthorchis felineus

  5 днів

  300 грн

 • Пакет Гельмінти (Ascaris lumb+Toxoc.canis+лямблії)

  5 днів

  1100 грн

 • Пакет гельмінти "Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG,Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG

  5 днів

  1500 грн

 • 6.4 Урогенітальні інфекції



 • Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis

  5 днів

  220 грн

 • Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis

  5 днів

  220 грн

 • Антитіла IgG до Mycoplasma hominis

  5 днів

  220 грн

 • Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum

  5 днів

  220 грн

 • 7. ІНШІ ІНФЕКЦІЇ



 • Helicobacter Pylori, АТ Ig G

  3 дні

  220 грн

 • АТ Ig M до Bordetella pertussis

  5 днів

  450 грн

 • АТ Ig G до Bordetella pertussis

  5 днів

  450 грн

 • Борелії Бургдорфері, АТ Ig G

  5 днів

  360 грн

 • Борелії Бургдорфері, АТ Ig M

  5 днів

  360 грн

 • (Measles IgG) Антитіла IgG до вірусу кору

  5 днів

  300 грн

 • (Measles IgM) Антитіла IgM до вірусу кору

  5 днів

  380 грн

 • Антитіла IgG до дифтерійного анатоксину (Diphtheria toxoid), кількісно

  5 днів

  600 грн

 • Антитіла IgM до коронавірусу (Covid-19), кількісно

  1 день

  450 грн

 • Антитіла IgG до коронавірусу (Covid-19), кількісно

  1 день

  450 грн

 • Антитіла IgM+IgG до коронавірусу (Covid-19), кількісно

  1 день

  800 грн

 • 8. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



 • Імуноглобулін Е IgE

  3-5 днів

  220 грн

 • Імуноглобулін А IgA

  3-5 днівь

  200 грн

 • Імуноглобулін G IgG

  3-5 днів

  200 грн

 • Імуноглобулін M IgM

  3-5 днів

  200 грн

 • Пакет (IgA+IgG+IgM)

  3-5 днів

  450 грн

 • 9. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



 • Бактеріологічний посів матеріалу(з вуха, носа, зіву, ока, шкіри, уретри, піхви,..., жовч, сеча, виділення з МЗ, виділення з рани, виділень з простати,...)

  3-5 днів

  400 грн

 • Бактеріологічний посів матеріалу + визначеня чутливості до антибактеріальних препаратів

  3-5 днів

  450 грн

 • Аналіз калу на дисбіоз з визначенням чутливості до а/б та п/г препаратів

  5-7 днів

  650 грн

 • Бактеріологічний посів з шкіри та придатків (нігті, волосся) на дерматофіти

  до 24 днів

  300 грн

 • Бактеріологічний посів з шкіри та придатків (нігті, волосся) на дерматофіти+ антибіотикограма

  до 24 днів

  450 грн

 • Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (зів, носова порожнина)

  3-5 днів

  300 грн

 • Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору

  3-5 днів

  350 грн

 • Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів

  3-5 днів

  400 грн

 • Бактеріологічний посів крові на стерильність

  5-7 днів

  600 грн

 • Бактеріологічний посів ліквору на стерильність

  5-7 днів

  600 грн

 • Бактеріологічний посів біоматеріалу на анаеробну флору

  3-5 днів

  600 грн

 • 10. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ



 • Загальний аналіз сечі

  1 день

  190 грн

 • Аналіз сечі на кетонові тіла

  1 день

  150 грн

 • Аналіз сечі по Нечипоренку

  1 день

  200 грн

 • Альфа-амілаза сечі ранкової

  1 день

  150 грн

 • Альфа-амілаза сечі добової

  1 день

  150 грн

 • Мікроальбумін сечі добової

  1 день

  190 грн

 • Мікроальбумін сечі

  1 день

  190 грн

 • Натрій добової сечі

  1 день

  150 грн

 • Калій добової сечі

  1 день

  150 грн

 • Хлор добової сечі

  1 день

  150 грн

 • Кальцій добової сечі

  1 день

  150 грн

 • Магній добової сечі

  1 день

  150 грн

 • Фосфор добової сечі

  1 день

  150 грн

 • Креатинін добової сечі

  1 день

  200 грн

 • Сечова к-та добової сечі

  1 день

  190 грн

 • Співвідношення мікроальбумін/креатинін

  1 день

  250 грн

 • Креатинін+мікроальбумін+співвідношення + сечова к-та

  1 день

  350 грн

 • Цукор добової сечі

  1 день

  140 грн

 • Білок добової сечі

  1 день

  190 грн

 • 11. ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ



 • Аналіз калу на наявність я/г та найпростіших

  1 день

  140 грн

 • Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій

  1 день

  280 грн

 • Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій

  1 день

  280 грн

 • Виявлення ротавірусу та/або аденовірусу у зразках фекалій (діагностика вірусних гастроентеритів)

  1 день

  240 грн

 • Тест на визначення прихованої крові в фекаліях (нижній відділ кишківника) +(верхній відділ кишківника)

  1 день

  330 грн

 • Тест на визначення панкреатичної еластази (кількісно)

  3-5 днів

  700 грн

 • Тест на визначення лактоферину (кількісно)

  3-5 днів

  950 грн

 • Тест на визначення кальпротектину (кількісно)

  3-5 днів

  750 грн

 • Тест на визначення кальпротектину (якісно)

  1 день

  550 грн

 • Копрограма

  3-5 днів

  280 грн

 • Тест на визначення клостридіальної інфекції (токсин А + токсин В + антиген)

  1 день

  650 грн

 • 12. ГІНЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



 • Аналіз мазка на мікрофлору (C + V + U)

  3 роб. дні

  100 грн

 • Цитологічне дослідження мазка цервікального каналу

  3 роб. дні

  100 грн

 • Дослідження матеріалу з цервікального каналу методом рідинної цитології

  3-5 роб. дні

  450 грн

 • 13. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ



 • ANA Screen

  7 роб. днів

  350 грн

 • AT IgG до двоспіральної ДНК (ADNA-2) (ds-DNA)

  7 роб. днів

  370 грн

 • Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (anti CCP)

  7 роб. днів

  370 грн

 • Аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA - M2, LC-1, LKM - 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP)

  7 роб. днів

  1300 грн

 • Циркулюючі імунні комплекси

  5 роб. днів

  150 грн

 • (HLA-B27) Антиген HLA-B27

  5 роб. днів

  600 грн

 • АТ до Гліадину Ig G

  7 роб. днів

  450 грн

 • АТ до Гліадину Ig А

  7 роб. днів

  450 грн

 • 14. ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ (ЛІКВОРУ)



 • Загальний аналіз ліквору

  1 день

  250 грн

 • Білок у лікворі

  1 день

  100 грн

 • Глюкоза у лікворі

  1 день

  100 грн

 • 15. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ



 • 15.1 Алергологічні дослідження



 • (fx5 ) Комплекс харчових алергенів fx5 (білок яйця, молоко, риба, пшениця, арахіс, соя)

  7 роб. днів

  550 грн

 • Фадіатоп (sIgE): комплекс інгаляційних алергенів

  7 роб. днів

  420 грн

 • Фадіатоп Інфант (Infant sIgE)

  7 роб. днів

  550 грн

 • t3 Береза бородавчата

  7 роб. днів

  400 грн

 • t14 Тополя

  7 роб. днів

  400 грн

 • t2 Вільха сіра

  7 роб. днів

  450 грн

 • t215 Береза бородавчата rBet v 1 PR – 10 (мажорні алергенкомпоненти)

  7 роб. днів

  480 грн

 • t221 Береза бородавчата rBet v 2, rBet v 4 (мінорні алергенкомпоненти)

  7 роб. днів

  580 грн

 • d1 Кліщі домашнього пилу

  7 роб. днів

  550 грн

 • d205 Тропоміозин (мінорний)

  7 роб. днів

  580 грн

 • e5 Собака, лупа

  7 роб. днів

  420 грн

 • f1 Білок яйця

  7 роб. днів

  580 грн

 • f233 Овомукоїд яйця (Gal d1)

  7 роб. днів

  580 грн

 • f232 Овальбумін яйця (Gal d2)

  7 роб. днів

  580 грн

 • f2 Молоко

  7 роб. днів

  580 грн

 • (Bos d8) f78 Казеїн

  7 роб. днів

  520 грн

 • f4 Пшениця

  7 роб. днів

  420 грн

 • f3 Риба

  7 роб. днів

  420 грн

 • Алерго-специфічні АТ (харчова панель 1)

  7 роб. днів

  1100 грн

 • Алерго-специфічні АТ (змішана панель)

  7 роб. днів

  1100 грн

 • Алерго-специфічні АТ (інгаляційна панель)

  7 роб. днів

  1100 грн

 • 15.2 Дослідження матеріалу за допомогою швидких тестів



 • CITO TEST® HBV COMBO - швидкий тест для визначення маркерів вірусу гепатиту В (HBeAg, HBeAb, HBsAg, HBsAb, HBcAb)

  1 день

  240 грн

 • CITO TEST® HBsAg - швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В), (пороговий рівень-1 нг/мл)

  1 день

  200 грн

 • CITO TEST® HAV IgM - швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту А

  1 день

  200 грн

 • CITO TEST® HCV - швидкий тест для визначення антитіл до вірусу гепатиту C

  1 день

  200 грн

 • CITO TEST HIV 1/2 - швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів

  1 день

  180 грн

 • CITO TEST HBsAg/HCV/HlV СОМВО - швидкий імунохроматографічний тест для якісного визначення поверхневих антигенів вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту С і антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів в цільній крові, сироватці чи плазмі.

  1 день

  400 грн

 • CITO TEST® ROTA-ADENO - швидкий тест для визначення антигенів збудника рота- та аденовірусної інфекцій (фекалії)

  1 день

  240 грн

 • CITO TEST Influenza A+B-RSV-ADENO RESPI - швидкий тест для виявлення антигенів вірусу грипу, респіраторно-синцитіального вірусу та аденовірусів

  1 день

  520 грн

 • CITO TEST® INFLUENZA A+B - швидкий тест для визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа)

  1 день

  480грн

 • CITO TEST Strep A - швидкий тест для виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, отриманих з виділених культур

  1 день

  220 грн

 • Швидкий тест на виявлення антигену COVID 19

  1 день

  470 грн

 • CITO TEST CoVid-19 - швидкий тест для визначення антитіл IgM+IgG до коронавірусу, якісно

  1 день

  450 грн

 • Швидкі тести для діагностики гастроентерологічних захворювань



 • CITO TEST® H.Pylori Ag-швидкий тест для визначення антигену Хелікобактер Пілорі

  1 день

  300 грн

 • Швидкі тести для діагностики ЗПСШ



 • CITO TEST® Syphilis-швидкий тест для діагностики сифілісу

  1 день

  120 грн

 • Швидкі тести для визначення кардіомаркерів



 •  CITO TEST® Troponin I-швидкий тест для визначення тропоніну I

  1 день

  180 грн

 • CITO TEST® Troponin I, CK-MB, Myoglobin-швидкий тест для визначення тропоніну I, КК-МВ, міоглобіну

  1 день

  340 грн

 • Швидкі тести для визначення онкомаркерів



 • CITO TEST® FOB 50 + 200 - швидкий комбінований тест для виявлення прихованої крові у фекаліях

  1 день

  300 грн

 • 15.3 Вітаміни



 • Вітамін Д (плазма, сироватка)

  1 день

  490 грн

 • Вітамін В12

  1 день

  280 грн

 • Фолієва кислота

  1 день

  280 грн

 • Вітамін С

  15 днів

  1300 грн

 • Вітамін В6

  15 днів

  1300 грн

 • Вітамін А

  15 днів

  1300 грн

 • Вітамін Е

  15 днів

  1300 грн

 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР)



 • Виділення рнк вірусу COVID-19

  1-2 роб.дні

  690 грн

 • Виділення рнк вірусу COVID-19 з сертифікатом для виїзду за кордон

  1-2 роб. дні

  790 грн

 • Целіакія Детекція алелів DQ2,DQ7,DQ8 великого комплексу гістосумісності (HLAII клас)

  15 днів

  1050 грн

 • Лактазна непереносимість Аналіз поліморфізму 13910C>T у гені LCT. (Гіполактазія). Порушення засвоєння молочних продуктів.

  12-15 днів

  650 грн

 • Генетичні чинники панкреатиту Аналіз мутацій в генах СFTR та SPINK1

  15 днів

  1260 грн

 • Генетика харчування Лактазна непереносимість, засвоєння глютену (целіакія), обмін кальцію, обмін фолатів, схильність до ожиріння.

  15 днів

  1950 грн

 • Гени системи детоксикації Аналіз поліморфізму генів системи детоксикації:GSTP1, GSTM1, GSTT1.

  15 днів

  600 грн

 • Множинна стійкість до ліків Аналіз поліморфного локусу С3435T ( rs1045642) гена MDR1.

  12-15 днів

  530 грн

 • Атопічний дерматит.Схильність до псоріазу. Мутації R501X та 2282del4 гена FLG; E420KгенаSPINK5.

  12-15 днів

  910 грн

 • Хвороба Крона Ген NOD2 (CARD15) поліморфні варіанти: Arg702Trp, Gly908Arg, c.3020insC i ген ATG16

  12-15 днів

  1250 грн

 • Інтерлейкін IL 28В Прогноз та особливості лікування гепатиту С. Генотипування локусів rs 12979860, rs 80999176

  12-15 днів

  670 грн

 • HLAB-27 Присутність алелю HLAB-27, схильність до автоімунних захворюваннь

  5 днів

  490 грн

 • Онкологія



 • Аналіз мутацій генів схильності до раку грудної залози, яйників Аналіз мутацій гена BRCA1 5382insC(c.5266dupC, p. Q1756fs), 300T>G (c.181T>G, p.C61G), 185delAG (c.68_68del, p.E23fs), 2080delA, 4153 del А,3819 del GTAAA, BRCA26174delT (c.5946delT , p.Ser1982Argfs), C5972T(c. 5244delC, p.Thr1915Met)

  12-15 днів

  1250 грн

 • Панель онкологічна: генетика Мутації генів BRCA1, BRCA2, NBN, СHEK2, NOD2

  12-15 днів

  2100 грн

 • Гепатобіліарні порушення



 • Спадковий гемохроматоз Мутації С282Y та H63D гена HFE. Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів

  12-15 днів

  800 грн

 • ХворобаВільсона-Коновалова Дослідження мутації p.His1069Glnгена ATP7B

  12-15 днів

  670 грн

 • Синдром Жильбера Аналіз повторів (TA) гена UGT1A1

  12-15 днів

  1300 грн

 • Ідіопатичний гепатити: генетичні чинники. Панель комплексного обстеження при ураженнях печінки Мутації С282Y та H63D гена HFE (гемохроматоз), мутації p.His1069Glnгена ATP7B (хвороба Вільсона-Коновалова), аналіз повторів TA гена UGT1A1 (синдром Жильбера)

  12-15 днів

  2100 грн

 • Тромбофілія



 • Спадкові тромбофілічні чинники. Лейденська мутація фактора Vзсідання крові (FVL). Мутація фактора IIпротромбіну G20210A (FII). Схильність до тромбозів, тромбофілій та тромбоемболій, планування гормональної контрацепції. Невиношування вагітності. Антифосфоліпідний синдром.

  8-10 днів

  650 грн

 • Спадкові тромбофілічні чинники. Розширена панель. Лейденська мутація фактора V зсідання крові (FVL), мутація фактора II протромбіну G20210A (FII).Поліморфізм455 G/AгенаFGB фактора I згортання крові (фібриноген), поліморфізм 807 C/TгенаITGA - тромбоцитарний рецептор колагену, поліморфізм 1565 T/CгенаITGB3-тромбоцитарний рецепторфібриногену, поліморфізм 675 5G/4GгенаPAI-1 -інгібітор активатораплазміногену-1

  12-15 днів

  1600 грн

 • Дозування варфарину Аналіз локусів С430Т гена CYP 2C9 та G1639A гена VKORC1.

  12-15 днів

  950 грн

 • Муковісцидоз



 • Муковісцидоз 1 Аналіз 8 найбільш поширених в Україні мутацій гена ТРБМ

  12-15 днів

  1050 грн